SPECIJALNE OBUKE ZA RADOVE NA VISINI I SPAŠAVANJE SA VISINA

Brojne kompanije, poput BH Telecom-a ili Sector Security, zbog specifičnosti poslovanja moraju imati uposlenike obučene za rad na visokim objektima, kao što su stubovi, antenski tornjevi, industrijske građevine i siično. Osposobljavanje za takve poslove podrazumijeva specijalne treninge uz upotrebu namjenske opreme za rad i spašavanje. Slične potrebe u svom radu imaju i jedinice Civilne zaštite kao i specijalne vojne i policijske snage.

SCORPIO je specijaliziran za izvođenje takvih obuka i razvio je poseban namjenski program koji zadovoljava potrebe sličnih subjekata.

Među brojnim aktivnostima koje smo u proteklim godinama izveli, izdvojićemo samo neke:

-Obuka specijalne jedinice za spašavanje sa visina kompanije Acelor Mittal Zenica, sa posebnim akcentom na spašavanje povrijeđenih radnika. Dio ovog treninga je izvršen u našem centru na Smetovima, a drugi dio na licu mjesta u fabrici.

-Obuka za uposlenike BH Telecom-a koji rade na antenskim tornjevima na više lokacija u BiH.

-Obuka za pripadnike spasilačke jedinice Civilne zaštite Jajce, sa akcentom na spuštanje i spašavanje povrijeđenih osoba. Kompletna obuka je održavana u SCORPIO centru na Smetovima.

-Testiranje i certificiranje pripadnika Specijalne jedinice MUP-a FBiH iz alpinističke i spasilačke oblasti. Instruktori kluba SCORPIO su bili članovi komisije koja je vršila certificiranje iz oblasti spašavanja, penjanja i turnog skijanja.

  • Obuka za BH Telecom
  • Obuka za BH Telecom
  • Obuka na Adrenalinskom tornju Smetovi
  • Obuka za korištenje specijalne opreme
  • Spasila?ka obuka u centru Smetovi
  • Obuka za Arcelor Mital Company
  • Spasila?ka obuka u centru Smetovi
  • Obuka za Arcelor Mital Company
  • SCORPIO instruktori sa polaznicima obuke